ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Κωλυσιεργία στις δράσεις του προγράμματος ΕΠΑνΕΚ

Stylios

Ο Γιώργος Στύλιος, με ερώτησή του προς τα αρμόδια Υπουργεία, φέρνει στη Βουλή το θέμα των μεγάλων καθυστερήσεων στις δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ).

Το εν λόγω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, εγκρίθηκε το 2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ, είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. Κατέχει, αναφέρει ο κ. Στύλιος, κεντρική θέση στην προσπάθεια για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας.

Τρία περίπου χρόνια μετά την έγκριση του προγράμματος, δεν έχει γίνει καμία ενέργεια για την εκκίνηση της διαδικασίας υλοποίησης του. Δεν έχει ανακοινωθεί ούτε μια πρόσκληση διαχειριστικής αρχής, ενώ ο οδηγός εφαρμογής για τις δράσεις, λάμπει δια της απουσίας του. Η κωλυσιεργία αυτή έχει καταστροφικές συνέπειες, δεδομένου ότι το ΕΣΠΑ αποτελεί βασικό μέσο χρηματοδότησης της καινοτομίας και κατά συνέπεια της ανάπτυξης. Τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει τα εργαλεία για τη χρηματοδότηση της έρευνας, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για μια ακόμη φορά αδρανεί. Ταυτόχρονα, ο ΟΟΣΑ σε σχετική του έκθεση[1] αναφέρεται στο πρόβλημα της ολοένα και αυξανόμενης διαρροής εγκεφάλων από τη χώρα μας.

Ο Βουλευτής καταλήγει ερωτώντας τους αρμόδιους Υπουργούς:

  • Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προχωρήσετε προκειμένου να επισπευστούν οι διαδικασίες υλοποίησης του ΕΠΑνΕΚ;
  • Ποιος είναι ο αριθμός των μεταπτυχιακών υποτρόφων, των μεταδιδακτορικών ερευνητών και του τεχνικού προσωπικού που έχει εκπαιδευτεί και απασχοληθεί σε ερευνητικά έργα που χρηματοδοτήθηκαν την προηγούμενη Προγραμματική περίοδο (μέχρι και το 2014);
  • Ποίος είναι ο αντίστοιχος αριθμός από τις αρχές του 2015;
  • Ποιος ο προγραμματισμός για τον οδηγό εφαρμογής ;
  • Πότε θα προκηρυχθούν οι δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος;

[1]Connecting with Emigrants: A Global Profile of Diasporas 2015 (δημοσιεύτηκεστις 03/11/2015) σχετικό link http://www.oecd.org/publications/connecting-with-emigrants-9789264239845-en.htm