Δελτίο Τύπου – Κυβερνητική απραξία για την αντιμετώπιση των ζωονόσων

agelades1-1024x680

Στη Βουλή με ερώτησή του προς τον αρμόδιο Υπουργό, φέρνει ο Γιώργος Στύλιος, το θέμα της μεγάλης καθυστέρησης στη δρομολόγηση των ενεργειών για την αντιμετώπιση των ζωονόσων.  Ως συνέπεια το ζωικό κεφάλαιο των κτηνοτρόφων δεν διασφαλίζεται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο θεσμός του κτηνιάτρου εκτροφής, που υπολειτουργεί. Είναι γνωστή η πληγή που δέχτηκε το ζωικό κεφάλαιο των κτηνοτρόφων μας τα προηγούμενα έτη από τις λοιμώδεις ασθένειες όπως ο καταρροϊκός πυρετός. Για το σκοπό αυτό, θεσπίστηκε ο θεσμός του κτηνιάτρου εκτροφής στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της χώρας. Σύμφωνα με το Νόμο, στόχος του θεσμού είναι: «…Η αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος ελέγχου και εκρίζωσης ασθενειών όλων των παραγωγικών ζώων…».

 

Στην πράξη, ο θεσμός του κτηνιάτρου εκτροφής εφαρμόζεται μόνο για το πρόγραμμα εκρίζωσης του μελιταίου πυρετού χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη για τις υπόλοιπες ασθένειες. Επιπλέον, λόγω μη έκδοσης ΚΥΑ καθορισμού αμοιβής των κτηνιάτρων εκτροφής, αυτή θα καταβάλλεται από τους κτηνοτρόφους. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται την επιβάρυνσή τους, τη στιγμή που η μεγάλη πλειοψηφία είναι σε δεινή οικονομική κατάσταση.

 

«Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την εξάπλωση των ζωονόσων, ενώ η πρόληψή τους κοστίζει πολύ λιγότερο σε σχέση με την καταστολή», αναφέρει ο κ. Στύλιος, ερωτώντας τον Υπουργό:

  •  Ποιο το χρονοδιάγραμμα για την πλήρη εφαρμογή του θεσμού του κτηνιάτρου εκτροφής;
  • Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προχωρήσετε προκειμένου να εξασφαλίσετε την προστασία του ζωικού κεφαλαίου των κτηνοτρόφων μας;