Συμπληρώνονται 60 χρόνια από την συμφωνία των υπουργών αγροτικής πολιτικής των 6 ιδρυτικών μελών-κρατών της ΕΟΚ που έθεσε σε εφαρμογή την πρώτη κοινή αγροτική πολιτική της Ένωσης, δημιουργώντας μια κοινή αγορά για τα αγροτικά προϊόντα. Κίνηση με βαθύ συμβολισμό σε μία Ευρώπη που αναζητούσε τον βηματισμό της μετά το τέλος του Β’ ΠΠ και τη χάραξη ενός κοινού μέλλοντος για τους λαούς της.
Οι βασικές αρχές της κοινής αγροτική πολιτικής που διατυπώθηκαν τότε:
✅η σταθεροποίηση των αγορών και η αύξηση της παραγωγικότητας
✅η εξασφάλιση σε όλους τους Ευρωπαίων της πρόσβασης σε ασφαλή και προσιτά τρόφιμα
✅η διασφάλιση αξιοπρεπούς εισοδήματος στους παραγωγούς
Παραμένουν και σήμερα η πυξίδα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, του κύριου οργάνου εξασφάλισης της επισιτιστικής ασφάλειας της ΕΕ και του μετασχηματισμού του πρωτογενούς της τομέα.
Ειδικά η Νέα ΚΑΠ στην οποία η Ελλάδα κατάφερε να διατηρήσει αναλλοίωτο το ποσό των κονδυλίων που λαμβάνει, στα 19,3 δισεκατομμύρια ευρώ, παρέχει στην χώρα μας τους αναγκαίους πόρους για το πέρασμα της στη νέα εποχή της καινοτομίας και της ευφυούς γεωργίας.