Εκπροσώπησα την Ελλάδα στην Έκτακτη Διάσκεψη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α) με θέμα τις αρνητικές επιπτώσεις της Ουκρανικής κρίσης στο διεθνές εμπόριο και την Αγροτική ανάπτυξη. Στην Διάσκεψη, μετείχαν εκπρόσωποι και από τα 38 κράτη-μέλη του Ο.Ο.Σ.Α Συζητήσαμε για τις επιπτώσεις της Ρωσικής εισβολής στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και την επισιτιστική ασφάλεια. Στην τοποθέτησή μου ανέφερα ότι ως χώρα εφαρμόζουμε έκτακτα μέτρα στήριξης για τους αγρότες μας, με προτεραιότητα στην επισιτιστική επάρκεια.Η στρατηγική μας είναι διπλή:

  • Αξιοποιούμε στο έπακρο τη διαθέσιμη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, για τη στήριξη των παραγωγών μας.
  • Εφαρμόζουμε ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο για τη βιωσιμότητα του αγροτικού τομέα, αξιοποιώντας την κυκλική οικονομία και την ευφυή γεωργία.