Σήμερα, βρέθηκα στην Αργολίδα με τον γραμματέα αγροτικών φορέων Ανδρέα Καρασαρίνη και το βουλευτή Γιάννη Ανδριανό. Επισκεφθήκαμε παραγωγικές αγροδιατροφικές μονάδες και επιχειρήσεις. Είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με παραγωγούς, επιχειρηματίες και απλούς πολίτες και να παρουσιάσω το κυβερνητικό έργο και τους στόχους της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ενίσχυση του πρωτογενή τομέα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανα στο πρόγραμμα των Νέων Αγροτών και στην χρηματοδότηση των υποδομών αγροτικής οδοποιίας και εγγειοβελτιωτικών έργων που αναβαθμίζουν την παραγωγή στο Νομό και απαντούν στις χρόνιες ανάγκες του.