Εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη του ΥφΑΑτ κ. Γιώργου Στύλιου στο 7 RADIO 101, 5 και το δημοσιογράφο Β. Πήχα.

Εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη του ΥφΑΑτ κ. Γιώργου Στύλιου στο ραδιόφωνο της Άρτας στο 7 RADIO 101, 5 και το δημοσιογράφο Βαγγέλη Πήχα. Ο κ. Στύλιος αναφέρθηκε στο τρέχον «Πρόγραμμα Νέων Γεωργών» από τη χρηματοδότηση του οποίου περισσότερα από 33 εκατ. ευρώ προορίζονται για την Ήπειρο (ποσό διπλάσιο με το παρελθόν). Ιδιαίτερη αναφορά έκανε επίσης στην αναδιάρθρωση καλλιεργειών, τα ακτινίδια, τους εργάτες γης και την άρδευση του κάμπου της Άρτας. Επεσήμανε την επί σειρά ετών έλλειψη αρδευτικών έργων υποδομής -που οδήγησε στην ακαρπία- και ανακοίνωσε πως από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχουν ήδη ενταχθεί 3 αρδευτικά έργα που αφορούν την Άρτα και θα δημοπρατηθούν το επόμενο 6μηνο. Στόχος είναι να ενταχθούν ακόμα 3-4 εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά έργα το επόμενο έτος.

Συνέντευξη του ΥφΑΑΤ κ. Γιώργου Στύλιου στο περιοδικό Γεωργία Κτηνοτροφία

«Προσωπικό μου στοίχημα το να μειωθεί ο χρόνος της αξιολόγησης, σε όλα τα νέα προγράμματα, ώστε να δίνονται τα χρήματα στους ωφελούμενους στον μισό χρόνο σε σχέση με προηγούμενα προγράμματα»

1) Ποια είναι τα προγράμματα που θα προκηρύξει το ΥπΑΑΤ κατά τη μεταβατική περίοδο του ΠΑΑ 2021-2022;

Το ΠΑΑ είναι το αναπτυξιακό μας εργαλείο. Είναι ευρωπαϊκοί πόροι που βοηθούν στο να αναπτύξουμε το στρατηγικό σχεδιασμό που έχουμε. Είναι δική μας, πλέον, ευθύνη και υποχρέωση προς τις επόμενες γενιές να αξιοποιηθούν αυτοί οι πόροι στην ελληνική οικονομία και ειδικά στην αγροτική οικονομία του τόπου μας. Είναι προσωπικό μου στοίχημα το να μειωθεί ο χρόνος της αξιολόγησης, σε όλα τα νέα προγράμματα, ώστε να δίνονται τα χρήματα στους ωφελούμενους στον μισό χρόνο σε σχέση με προηγούμενα προγράμματα. Για παράδειγμα στο πρόγραμμα νέων αγροτών, να μειωθεί ο χρόνος αξιολόγησης στους 6 μήνες.

Στη Μεταβατική Περίοδο 2021-2022 του ΠΑΑ θα διατεθούν πόροι της τάξεως των 2 δις ευρώ με 17 νέες προκηρύξεις. Συγκεκριμένα, σχεδιάστηκαν και προκηρύσσονται μέτρα, με έμφαση σε μεταρρυθμιστικές αναπτυξιακές παρεμβάσεις, με ισχυρό περιβαλλοντικό και κοινωνικό πρόσημο. 

Πρόκειται για:

·      Αγροπεριβαλλοντικά μέτρα (μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα, διατήρηση βιολογικών μεθόδων παραγωγής στη γεωργία και κτηνοτροφία, δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων,  χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές – εξισωτική, ευζωία ζώων).

·      Επενδύσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της γεωργίας όπως υποδομές εγγείων βελτιώσεων, βελτίωση της πρόσβασης σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις, σχέδια βελτίωσης, στήριξη εγκατάστασης νέων γεωργών, στήριξη για συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας. 

·      Μέτρα κατάρτισης, συμβουλών, συνεργασιών  όπως χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών, ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας, συνεργασίες για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για κλιματική αλλαγή.

·      Αποκατάσταση γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές και ανάληψη προληπτικών δράσεων (επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των επιπτώσεων στο φυτικό κεφάλαιο (Δημόσια Έργα) και Επενδύσεις πρόληψης και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου, αποκατάσταση παραγωγικού δυναμικού από καταστροφικά συμβάντα, κ.λπ.,)

·      Εργαλεία για την ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων (μικροπιστώσεις) και σταθεροποίησης εισοδήματoς για τους παραγωγούς πυρηνοκάρπων.

2) Τι σκοπεύετε να κάνετε με τα Προγράμματα της Δάσωσης, δεδομένου του μεγάλου ενδιαφέροντος του κόσμου για τις δράσεις αυτές;

Στο ΥπΑΑΤ έχουμε προβλέψει ένα καλό ποσό για τα Προγράμματα Δάσωσης. Τα προγράμματα αυτά είναι στη λογική του μοντέλου της Πράσινης Συμφωνίας, όπως την έχει παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και αποφέρουν πολλαπλά οφέλη. Το κυριότερο είναι ότι συμβάλουν στη μείωση των επιπτώσεων από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία κάνουν ολοένα και εντονότερη την εμφάνισή τους στη χώρα μας. 

Στο πλαίσιο της Μεταβατικής Περιόδου 2021-2022 του ΠΑΑ, λοιπόν, θα διατεθούν πόροι ύψους 90 εκ. ευρώ για τη δάσωση γεωργικών γαιών και η έκδοση της σχετικής πρόσκλησης προγραμματίζεται για τον Ιούνιο του 2022. Να σημειωθεί ότι έχουν ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση από πόρους του ΠΑΑ 2014-2020, 96 πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 66 εκατ. ευρώ για τη πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων καθώς και 20 πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 13 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων.

3) Βιολογική παραγωγή: Πόσες προκηρύξεις θα κάνετε; Θα αφορούν τη μελισσοκομία; Επίσης θα αφορούν και ένταξη νέων βιοκαλλιεργητών ή μόνο διατήρηση υπαρχόντων;

Τόσο η εγχώρια όσο και η ευρωπαϊκή αγορά παρουσιάζουν μεγάλη ζήτηση για βιολογικά προϊόντα. Τα προϊόντα αυτά έχουν υψηλή αξία για την υγεία του ανθρώπου και για τον λόγο αυτόν η νέα ΚΑΠ δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε αυτά. Τώρα, στο πλαίσιο της Μεταβατικής Περιόδου 2021-2022 του ΠΑΑ θα διατεθούν πόροι ύψους 490 εκ. ευρώ σε παραγωγούς που ήδη εφαρμόζουν βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία καθώς και νέους βιοκαλλιεργητές. Στη νέα πρόσκληση θα είναι επιλέξιμες και καλλιέργειες που δεν συμμετείχαν στις προηγούμενες προσκλήσεις όπως κηπευτικά, συκιές, ακτινίδια, ροδιές, κ.α. 

Οι νέες αυτές καλλιέργειες (π.χ αγγινάρα, φασολάκια, αρακάς, κουκιά, καρπούζι, πεπόνι, φράουλα) θα περιληφθούν για πρώτη φορά στο ΠΑΑ. Επίσης, για πρώτη φορά θα είναι επιλέξιμα και τα μελισσοσμήνη. Σε ότι αφορά στη φυτική παραγωγή, θα εκδοθεί μια πρόσκληση για αροτραίες καλλιέργειες (αραβόσιτο, σιτηρά, μηδική, τριφύλλι, ψυχανθή, όσπρια, βαμβάκι κ.α), ενώ σε άλλη πρόσκληση θα υποβάλλουν αίτηση όσοι κατέχουν εκτάσεις με δενδρώδεις καλλιέργειες (ελιές, αμπέλι, μηλοειδή, αρωματικά-φαρμακευτικά, κηπευτικά, κ.α). Αντίστοιχα στην ζωική παραγωγή μια πρόσκληση θα αφορά αιγοπρόβατα και βοοειδή και η δεύτερη πρόσκληση θα αφορά αποκλειστικά τα μελισσοσμήνη.

4) Εκλέγεστε στο νομό Άρτας, μια περιοχή με μεγάλη παράδοση στην καλλιέργεια εσπεριδοειδών. Θα ενταχτούν τα εσπεριδοειδή σε πρόγραμμα αναδιάρθρωσης;

Τα εσπεριδοειδή είναι μια πολύ σημαντική καλλιέργεια με εξαγωγικό προσανατολισμό που συναντάται σε αρκετές περιοχές της χώρας μας. Η αναδιάρθρωση, όπως ξέρετε, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο το οποίο θα δώσει αξία στην παραγωγή και θα ωφελήσει τη χώρα μας συνολικά. Αναμένουμε με ενδιαφέρον τις προτάσεις των ενδιαφερομένων και των αρμόδιων φορέων. 

Από την πλευρά μας, ως υπουργείο, έχουμε εξασφαλίσει ένα μεγάλο κονδύλι για την αναδιάρθρωση καλλιεργειών σε όλη τη χώρα. Μέσα από το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 έχει προβλεφθεί ένα μεγάλο ποσό της τάξης των 520 εκατ. ευρώ για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών. Αυτό που μένει είναι να αποφασιστούν και να καθοριστούν οι διαδικασίες υλοποίησης αυτής της αναδιάρθρωσης. 

5) Το ΥπΑΑΤ έχει προαναγγείλει αλλαγές ως προς τη δομή λειτουργίας του. Θέλετε να μας περιγράψτε το πλάνο σας για τον Οργανισμό;

Όλοι οι οργανισμοί, μετά από ένα διάστημα λειτουργίας έχει αποδειχτεί πως χρειάζονται αναμόρφωση. Η ανάγκη αυτή είναι απότοκος του ευρύτερου περιβάλλοντος και των προβλημάτων που ανακύπτουν μέσα σε αυτό. Η πολιτική ηγεσία του ΥπΑΑΤ λαμβάνει αυτά τα μηνύματα. Είναι επιτακτική η ανάγκη για σχεδιασμό ενός σύγχρονου και λειτουργικού οργανογράμματος. Ωφέλιμο και αποτελεσματικό προς όφελος των Ελλήνων παραγωγών. 

Μία ακόμα αλλαγή που φέρνουμε είναι και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που μας δίνει η ψηφιακή τεχνολογία. Μέχρι τώρα, σε πολλά προγράμματα του ΠΑΑ είχαμε υποβολή πρότασης με φυσικό φάκελο. Η απόφαση έχει ληφθεί. Καταργείτε ο φυσικός φάκελος. Οι αιτήσεις θα γίνονται ψηφιακά και στην επόμενη φάση και η αξιολόγηση των φακέλων θα γίνεται ψηφιακά. Επιπλέον, μελετάμε έναν οδικό χάρτη ψηφιακών παρεμβάσεων στις υπηρεσίες που παρέχονται από το υπουργείο, όπως η βεβαίωση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και αδειοδοτήσεων.

Γ.Στύλιος-Πρωτοβουλίες προς όφελος της χώρας , της οικονομίας ,των αγροτών και των παραγωγών

Eφ’ όλης της ύλης συνέντευξη του ΥφΑΑΤ κ. Γιώργου Στύλιου στο δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, στην εκπομπή «ό,τι πεις» και τον Γιώργο Γκόντζο. Αναφέρθηκε στην Κοινή Αγροτική Πολιτική, τα αρδευτικά έργα, τα χρηματοδοτικά εργαλεία για τους παραγωγούς και την Κλιματική Κρίση.


Συνέντευξη του ΥφΑΑΤ και Βουλευτή Άρτας κ. Γ. Στύλιου στην εφημερίδα «7 Μέρες» με το δημοσιογράφο κ. Βαγγέλη Πήχα

Γ. Στύλιος: Έρχεται χρηματοδοτικό πρόγραμμα ύψους 420 εκατ. ευρώ – Ωφελούνται 10.000  νέοι αγρότες-γεωργοί

1.     Νέο Υπουργείο, νέα καθήκοντα σε έναν νευραλγικό χώρο που αφορά την Αγροτική ανάπτυξη της χώρας.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανανέωσε την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου, αναθέτοντάς μου τα καθήκοντα του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το Υπουργείο, έχει ήδη ένα πλάνο εργασιών σε εξέλιξη και πάνω σε αυτό συνεχίζουμε να εργαζόμαστε. Η αγροτική μας πολιτική είχε γνωστοποιηθεί προεκλογικά από την ΝΔ και έχει την ψήφο του ελληνικού λαού Την πολιτική αυτή, υπηρετώ, από τη νέα μου θέση, εστιάζοντας στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, τις ψηφιακές τεχνολογίες και την επιτάχυνση-απλούστευση διαδικασιών.

2.     Το γεγονός ότι ο τόπος εκλογής σας, η Άρτα, είναι αγροτική περιοχή, σας γεμίζει με περισσότερες ευθύνες;

Η Άρτα και η Ήπειρος αξίζουν και μπορούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη δυναμική. Δεν είναι θέμα ευθυνών, αλλά ανάγκη για προσφορά στον τόπο και θέληση να φτιάξουμε το μέλλον μας. Με τις κατάλληλες υποδομές και τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία, ο τόπος μας μπορεί να παράξει ποιοτικότερα και καλύτερα προϊόντα και ο παραγωγός μας να είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα. Ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε, να προετοιμαστούμε και να κατασκευάσουμε βασικά έργα υποδομής που θα δώσουν ώθηση στην παραγωγή: αρδευτικά έργα, εκσυγχρονισμό δικτύων, αντικατάσταση μηχανημάτων. 

3.     Νέοι αγρότες – Αρχές Οκτώβρη ανακοινώσατε ότι θα τρέξει το νέο πρόγραμμα ύψους 420 εκατ. ευρώ

Το πρόγραμμα που έρχεται τον Οκτώβριο είναι ένα πολύ θετικό νέο. Όπως εξήγγειλα και στη ΔΕΘ, περιλαμβάνει 420 εκατ. ευρώ και οι ωφελούμενοι είναι κοντά στους 10.000. Είναι σημαντικό να πούμε ότι με τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας, επιταχύνεται ο χρόνος της τελικής ένταξης των ωφελούμενων και από 9-12 μήνες που ήταν παλιά, πρόθεσή μας είναι η ένταξή τους να έχει ολοκληρωθεί σε 6-7 μήνες. Επιπρόσθετα, έρχεται αύξηση του ποσού που δίνεται στους νέους αγρότες-γεωργούς και προκαταβολή 70% του ποσού αυτού. Έτσι, οι νέοι αγρότες-γεωργοί, από τα 17.000 έως 25.000 ευρώ που έπαιρναν από τα προηγούμενα προγράμματα, τώρα παίρνουν από 35.000 έως 40.000 ευρώ. 

4.     Εκπροσωπήσατε τη χώρα στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας στη Σλοβενία. Ποια τα συμπεράσματα σας και τι πρέπει να περιμένουμε από το συγκεκριμένο Συμβούλιο.

Οι εργασίες του Συμβουλίου επικεντρώθηκαν στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές και στην ανάγκη καλύτερης σύνδεσης και επαφής τους με το σύγχρονο αστικό κόσμο. Ως στόχος, ορίστηκε η υλοποίηση ενός μακροπρόθεσμου οράματος, για την ύπαιθρο της ΕΕ, μέχρι το 2040, δεδομένου ότι η ύπαιθρος είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική δραστηριότητα και τη διατήρηση της φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς της Ένωσης. Αυτό που περιμένουμε για το άμεσο μέλλον είναι αποτελεσματικές συνέργειες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, για τη χάραξη της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, η οποία θα διαδραματίσει κυρίαρχο ρόλο στη στήριξη και καθοδήγηση του αγρότη.

5.     Κύριε Στύλιο θα ήθελα να σταθούμε στο σοβαρό θέμα του Πανεπιστημίου Ηπείρου και στο γεγονός ότι μειώθηκαν πολύ οι εισακτέοι φοιτητές σε συγκεκριμένα τμήματα

Στην Άρτα ο αριθμός των εισακτέων και στα τρία τμήματα ανέρχεται στους 464. Αναλυτικότερα, 263 εισακτέοι προέρχονται από το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 150 από το Μουσικών Σπουδών και 51 από το Γεωπονίας. Λαμβάνοντας υπόψιν τη συνολική μείωση των εισακτέων φέτος, και δεδομένου ότι επί λειτουργίας του ΤΕΙ στην Άρτα δεχόμασταν περίπου 500 νέους φοιτητές κάθε χρόνο θα διαφωνήσω με την άποψη περί σημαντικής μείωσης του αριθμού των φοιτητών στην πόλη μας. Βέβαια προφανώς στόχος είναι να αυξηθεί ο αριθμός αυτός.  

Σχετικά με το Τμήμα Γεωπονίας, στην Άρτα και γενικότερα στην Ήπειρο, ο πρωτογενής τομέας είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία 1645 συνολικά υποψήφιοι σε όλη την Ελλάδα είχαν δηλώσει το 2021 το Τμήμα, εκ των οποίων 28 συνολικά στις τρεις πρώτες θέσεις της προτίμησής τους. Ωστόσο οι εισακτέοι μοιράστηκαν σε περισσότερα από 20 Γεωτεχνικά Τμήματα που υπάρχουν διάσπαρτα σε όλη την Ελλάδα. Πολλά από αυτά τα δημιούργησε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ καθαρά για προεκλογικούς λόγους, χωρίς ακαδημαϊκά κριτήρια και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της ΑΔΙΠ. Κλείνοντας, θα ήθελα να επαναλάβω για μια ακόμη φορά τηνπροσωπική μου δέσμευση και υπόσχεση για τη στήριξη και την αναβάθμιση των Τμημάτων της Άρτας σε συνεργασία και με την ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

6.     Με δική σας πρωτοβουλία το Δημόσιο ΙΕΚ στο Νομό της Άρτας πρόσθεσε νέες και σημαντικές ειδικότητες. Τι να περιμένουμε στο μέλλον;  

Πρόκειται για 8 νέες ειδικότητες για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022 στο Δημόσιο ΙΕΚ Άρτας, οι οποίες δίνουν επαγγελματικές διεξόδους στους σπουδαστές του, προσφέροντας ειδικότητες που συναντούν ζήτηση στην αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, οι ειδικότητες είναι: 1) Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου 2) Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας – Καλλωπισμού και Ονυχοπλαστικής 3) Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 4)Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 5) Τεχνικός Μελισσοκομίας 6)Τεχνικός Γαλακτοκομίας – Τυροκόμος 7) Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων και 8) Τεχνικός Δασικής Προστασίας. 

Οι ειδικότητες αυτές, είναι αποτέλεσμα της απόφασης της κυβέρνησης, για ενίσχυση της επαγγελματικής, τεχνικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Έχουν σχέση με επαγγέλματα τα οποία δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή και καλύπτουν αντικείμενα που παρουσιάζουν ζήτηση. Δίνουν άμεσα επαγγελματικές διεξόδους στους αποφοίτους τους και γίνονται πόλος έλξης για σπουδαστές από την ευρύτερη περιοχή.

7.     Η φέτα κινδυνεύει να χάσει το ΠΟΠ λόγω σοβαρών κατηγοριών που έρχονται από χώρες του εξωτερικού για νοθευμένη φέτα. Οι 13 εταιρίες είναι συγκεκριμένες και δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες. Η κυβέρνησή σας ήταν η πρώτη που επέβαλε βαρύτατα οικονομικά πρόστιμα. Αλλά ο Νόμος επιφέρει και ακόμη μεγαλύτερες κυρώσεις. Θα εφαρμοστεί;

Πριν λίγες μέρες, εντοπίστηκαν 13 επιχειρήσεις στις οποίες διαπιστώθηκαν παρατυπίες στην παραγωγή φέτας και γαλακτοκομικών προϊόντων. Για εμάς, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Τροφίμων, η διασφάλιση της διαφάνειας και της νομιμότητας αποτελεί κορυφαία στρατηγική πολιτική. Ο Νόμος θα εφαρμοστεί στο ακέραιο. Δεσμευόμαστε για τη συνέχιση και την εντατικοποίησή των ελέγχων, αλλά και για την ενημέρωση των καταναλωτών. Να θυμίσω πως πρώτη φορά, επί κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη, έγινε ποινικό αδίκημα η ελληνοποίηση προϊόντος και πρώτη φορά επιβλήθηκαν τόσο υψηλά χρηματικά πρόστιμα. 

8.     Ποιο το μέχρι τώρα αποτέλεσμα της πολιτικής σας;

Είναι εμφανές στους πολίτες ότι η Ελλάδα αλλάζει. Αλλάζει και κοιτάει ψηλά.  Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους και δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 35 δισ. ευρώ, με σχεδόν 20 δισ. από αυτά να αφορούν αποταμιεύσεις των νοικοκυριών. Μιλάμε δηλαδή για το 19% του ΑΕΠ. Έχουμε μείωση της τάξης του 2% στην ανεργία και να σημειωθεί πως τον Ιούνιο, είχαμε 70.000 περισσότερες νέες θέσεις εργασίας, σε σχέση με τον ίδιο μήνα πριν την πανδημία. Ταυτόχρονα, τα έσοδα από τον Τουρισμό, ξεπέρασαν τους αρχικούς στόχους, τα κόκκινα δάνεια έχουν μειωθεί δραστικά και -σε σχέση με το 2019- λειτουργούν 46.000 περισσότερες επιχειρήσεις. Αντιλαμβάνεται, ακόμα και ο πιο δύσπιστος πολίτης ότι η πολιτική της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αποδίδει και συχνά ξεπερνάει τους στόχους που έχουμε θέσει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η αναθεώρηση του στόχου της ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία για το 2021, από το 3,6% στο 5,9%, ως αποτέλεσμα του άλματος 16,2% που παρουσίασε το ΑΕΠ το 2ο τρίμηνο του 2021. 

Δήλωση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργου Στύλιου στην εφημερίδα “Ύπαιθρος Χώρα”

Έργα Υποδομών και Άρδευσης για τους Αγρότες

“Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανανέωσε την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου αναθέτοντάς μου τα καθήκοντα του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το Υπουργείο, έχει ήδη μια ατζέντα σε εξέλιξη και πάνω σε αυτή θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε. Η ατζέντα αυτή, η οποία είχε γνωστοποιηθεί προεκλογικά από την ΝΔ, έχει την ψήφο του ελληνικού λαού και θα βασιστεί στους άξονες που έθεσαν οι προηγούμενοι Υπουργοί μας. Ήδη, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός, έχει δώσει το στίγμα για τον προγραμματισμό του επόμενου διαστήματος. 

Κεντρικός κυβερνητικός στόχος -και έχει λεχθεί από τα πιο επίσημα χείλη, τον Πρωθυπουργό- είναι να εργαστούμε στο ΥΠΑΑΤ για να φτιάξουμε έργα υποδομής. Συγκεκριμένα, project υποδομών για την εκμετάλλευση του νερού, για αρδευτικά δίκτυα, για εγγειοβελτιωτικά έργα και φράγματα.

Επιχειρούμε να ολοκληρώσουμε μια τεχνική δουλειά, ώστε να τρέξουν γρήγορα οι χρηματοδοτήσεις και να δοθεί ρευστότητα στην αγορά. Περίπου ένα ποσό της τάξης των 700-800 εκατ. ευρώ πρέπει να έχουν δοθεί στην αγορά, από προγράμματα που είναι ήδη σε εξέλιξη και να ανοίξουν νέες προσκλήσεις των οποίων το χρηματοδοτικό ύψος θα αγγίζει το 1 δισ. ευρώ. Οι πηγές χρηματοδότησης είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Τα έργα που αναφέραμε παραπάνω και οι χρηματοδοτήσεις εμπεριέχονται στην Κοινή Αγροτική Πολιτική, με ορίζοντα 7ετιας. Μέσα στην ευρωπαϊκή στρατηγική, θα ενσωματωθεί και η ελληνική αγροτική πολιτική, διατηρώντας τις εθνικές κατευθύνσεις και αποφάσεις. Θέλησή μας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά και προσωπικός μου στόχος, λόγω χαρτοφυλακίου, είναι να πιάσει τόπο το σύνολο της χρηματοδότησης που δικαιούμαστε, να μην σπαταληθούν οι πόροι και να μην επιστραφούν ανεκμετάλλευτοι στις Βρυξέλες. 

Υλοποιούμε τις προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, το οποίο δεν μπορεί να είναι άλλο από την ευφυή γεωργία, τη γεωργία ακριβείας και βέβαια η αξιοποίηση των ψηφιακών συστημάτων, για να οδηγηθούμε στα παραπάνω. Για αυτές τις δυνατότητες οφείλουμε να ενημερώσουμε όλους τους ενδιαφερομένους και να τους παρέχουμε εύκολη και ασφαλή πρόσβαση”.