📌Ένα καλό νέο για το νομό μας!
Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) χρηματοδότηση €7,413 εκατ. για ασφαλτόστρωση και τσιμεντόστρωση αγροτικών δρόμων στους 4 Δήμους του Νομού Άρτας. Χρηματοδοτούνται 20 έργα αγροτικών δρόμων σε 29 Τοπικές Κοινότητες των Δήμων του Νομού. Συγκεκριμένα:

🔴 Αρταίων: €500.000
▪️Βλαχέρνα, Ψαθοτόπι, Ανέζα, Χανόπουλο

🔴 Κεντρικών Τζουμέρκων: €3.548.000
▪️Κάτω Αθαμάνιο
▪️Τετράκωμο
▪️Παλαιοκάτουνο
▪️Κεντρικό
▪️Μικροσπηλιά
▪️Κυψέλη

🔴 Νικολάου Σκουφά: €2.575.000
▪️Σελλάδες, Περάνθη, Λουτρότοπος, Φωτεινό, Συκιές και Μεγάρχη
▪️Νεοχώρι, Παχυκάλαμος, Ακροποταμιά, Ανθότοπος, Αγία Παρασκευή
▪️Κομμένο
▪️Άγιοι Ανάργυροι, Πέτα, Κλειστό, Καραμούτσι, Ζυγός, Μαρκινιάδα, Μέγκλα και Μελάτες
▪️Κομπότι

🔴 Γεωργίου Καραϊσκάκη: €790.000
▪️Κλειδί και Πέτρα
▪️Ρετσιανά

O Νομός μας είναι αγροτικός, η οικονομία του στηρίζεται στον πρωτογενή τομέα. Η κατασκευή των παραπάνω έργων, επομένως, ενισχύει την οικονομική και παραγωγική δυναμική του. Ταυτόχρονα βελτιώνει την καθημερινότητα τόσο των παραγωγών όσο και των κατοίκων στις 29 Τοπικές Κοινότητες που θα γίνουν τα έργα.
Είμαστε δίπλα στον Αγρότη και τον Παραγωγό!